Geolux d.o.o. trenutno provodi nekoliko projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Projekt 4D akustička kamera
4D akustička kamera predstavlja složeni sustav nadzora štićenog područja u tri prostorne dimenzije i četvrtoj frekvencijskoj. Jako usmjereni mikrofonski sustav, u kombinaciji s radarskim i video analitikom, povećat će točnost i vjerojatnost detekcije potencijalnih prijetnji. Korištenjem mikrofonskih nizova koji će pouzdano raditi na otvorenom u svim vremenskim uvjetima, robusnim algoritmima za analizu mikrofonskog signala, i kombinacijom radarskih i video analitika, ovako nadograđeni nadzorni sustav predstavlja novi zanimljiv proizvod za široko tržište sigurnosnih sustava.
 
Projekt Certifikacijom Geoluxovih proizvoda do izvrsnosti i novih tržišta
Projekt je dodijeljen preko poziva na dostavu projektnih prijava „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, Referentna oznaka Poziva: KK.03.2.1.12. Poziv objavljen 18. lipnja 2018. godine. Potpore su dodijeljene na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih ocijeni sukladnosti i certifikaciji proizvoda i Izmjeni Programa (KLASA: 311-01/17-01/55, URBROJ: 526-08-17-2 od 11. travnja 2017. te URBROJ: 526/08-01-02-02/4-18-14 od 27. travnja 2018.) Potpore su dodijeljene sukladno Uredbi Europske komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti.
 
Projekt Uvođenje ISO standarda
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 „Zajedno do fondova EU“,
 
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
 
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020
 
 
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Geolux d.o.o.